Onderzoek naar de wants?¿

Vanochtend lag in iedere groep een brief van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. In deze brief werd aan onze school gevraagd of ze wilde helpen bij een onderzoek naar de Heteroptera (de halfvleugelige wants) in half stedelijk gebied. Aan de kinderen werd gevraagd om foto's te maken van de omgeving en minimaal 20 levende wantsen te verzamelen. Tot slot moesten de kinderen tellen hoeveel wantsen er in school zijn. Na ruim een kwartier enthousiast gezocht te hebben, verzamelde alle kinderen in de hal om te inventariseren hoeveel wantsen ze gevonden hadden én om te kijken of de andere opdrachten volbracht waren. Toen de opdracht juist uitgevoerd was, kwamen de juffen en meester met het verlossende woord.... het was een 1 april grap!! Één van de kinderen zei na afloop; 'Maakt niet uit, het was tóch een leuke opdracht.'  

Terug naar overzicht