Sportief rekenen!

Rekenopdrachten verbinden met bewegingsoefeningen is de opdracht van de student Sportkunde.  Een derdejaarsstudent Sportkunde, Bart,  zal samen met studenten uit het eerste en/of tweede jaar Sporthogeschool de lessen dit project uitwerken.

De komende donderdagen komen zij voor elke groep een lesje sportief rekenen verzorgen.  Er wordt dus niet zittend gerekend, maar de leerlingen moeten hinkelen, springen, huppelen, …  om het antwoord te geven.

De lessen starten 7 november met een heuse kick-off.  De lessenreeks eindigt op 20 februari.

Terug naar overzicht