Een nieuwe gymjuf

De  gymstagiares Dennis, Tom, Kay en Jesse hebben vorige week besloten om een andere weg in te slaan en hun stage te beëindigen. 

Daarom worden vanaf vandaag de gymlessen op dinsdag verzorgd door juf Merle, een vierdejaarsstudente aan de Fontys Hogeschool.   Zij geeft gymles aan groep 1-2 in de ochtend en 's middags aan groep 3-4-5 en 6-7-8.  

Terug naar overzicht