De staking en de rekenopgaves

Vrijdag 13 april was er de provinciale onderwijsstaking.   Die actie was bedoeld om aandacht te vragen voor de werkdruk, het lerarentekort en een eerlijk salaris. Hoewel wij er voor gekozen hadden  om niet aan de staking deel te nemen wilden we toch  een signaal afgeven.

We hoopten, en weten nu,  dat we op jullie kunnen blijven REKENEN!  Daarom kregen jullie, als  ouders, een paar pittige rekenopdrachten mee naar huis.  Dit zijn de oplossingen.

rekenopgave 1:  Een groep juffen staat in een kring.  Juf Eva is de vijfde juf links van juf Laura en de achtste juf rechts van juf Laura.  Hoeveel juffen staan er in de kring?

antwoord: Links van juf Laura staan er tussen haar en juf Eva 4 juffen, rechts staan er 7 juffen tussen juf Laura en juf Eva. Er staan behalve juf Laura en juf Eva dus 11 juffen. Je moet natuurlijk juf Laura en juf Eva nog meerekenen, daarom staan er 13 juffen  in de kring.

rekenopgave 2:  Mijn leraar heeft een doos met stickers: 203 rode, 117 witte en 28 blauwe.  Ik mag, zonder te kijken, een aantal stickers pakken.  Ik wil er in elk geval drie van dezelfde kleur?  Hoeveel stickers moet ik daarvoor minstens pakken?

antwoord: Als je 6 stickers hebt gepakt, dan heb je er in het slechtste geval 2 van elke kleur. Na 7 stickers heb je er zeker 3 van dezelfde kleur.  

 

Terug naar overzicht