Rekenen én bewegen in één les!

Vandaag is het project 'bewegend rekenen' gestart! 

4 studenten van Fontys Hogeschool komende elke donderdag een les bewegend rekenen geven aan elke klas.  In deze lessen worden rekendoelen gecombineerd met beweegopdrachten.  Leerlingen rekenen dus niet op papier, maar al rennend - hinkelend - springend in de gymzaal...

Het project loopt tot het einde van het schooljaar.  

Terug naar overzicht