Februari

6 februari 16.00 - 20.00 uur Oudergesprekken op uitnodiging
7 februari Schoolfotograaf
9 februari Carnavalsviering
12 februari t/m 16 februari Carnavalsvakantie
19 februari t/m 22 februari Adviesgesprekken groep 8
20 februari 20.00 - 21.00 uur IVN: informatie-avond voor ouders
21 februari 08.30 - 12.00 uur IVN groep 4-5
22 februari 08.30 - 12.00 uur IVN groep 1-2-3
23 februari 08.30 - 12.00 uur IVN groep 6-7-8

Maart

2 maart Studiedag
6 maart 19.00 - 20.00 uur MR-vergadering
13 maart 09.00 - 13.00 uur Bezoek bakkerij van Heeswijk aansluitend lunch op school.
15 maart 11.30 - 12.00 uur leerlingenraad
16 maart Rapport 2
16 maart Pannenkoekendag
29 maart 16.00 - 20.00 uur Oudergesprekken
30 maart Paasviering

April

1 april t/m 2 april Pasen 2018
17 april 19.00 - 20.00 uur MR-vergadering
24 april 16.00 - 20.00 uur Oudergesprekken
26 april Studiemiddag
27 april Koningsdag
30 april t/m 11 mei Meivakantie

Mei

30 april t/m 11 mei Meivakantie
5 mei Bevrijdingsdag
10 mei 00.00 - 23.00 uur Hemelvaartsdag 2018
13 mei Moederdag
17 mei 11.30 - 12.00 uur leerlingenraad

Juni

5 juni 19.00 - 20.00 uur Informatieavond groep 8 (ouders gr. 7)
12 juni 19.00 - 20.00 uur MR-vergadering
17 juni Vaderdag
18 juni t/m 21 juni Pre-advies groep 7
21 juni 11.30 - 12.00 uur leerlingenraad
21 juni 16.00 - 20.00 uur Oudergesprekken op uitnodiging
26 juni Schoolreisje
27 juni Studiedag
28 juni 13.15 - 14.15 uur Doorschuifuurtje
29 juni Rapport 3

Juli

3 juli 13.15 - 15.15 uur Meester en juffenmiddag
4 juli Musical / afscheidsavond
4 juli 10.30 - 12.30 uur Ouder-bedank-ochtend
5 juli Studiemiddag
6 juli Kalamiteitendag
9 juli t/m 17 augustus Zomervakantie 2018

Augustus

9 juli t/m 17 augustus Zomervakantie 2018

September

Oktober

15 oktober t/m 19 oktober 00.00 - 23.00 uur Herfstvakantie 2018

November

December

24 december t/m 4 januari 00.00 - 23.00 uur Kerstvakantie 2018-2019

Januari

24 december t/m 4 januari 00.00 - 23.00 uur Kerstvakantie 2018-2019

Februari

Maart

4 maart t/m 8 maart 00.00 - 23.00 uur Carnavalsvakantie 2019

April

21 april t/m 22 april 00.00 - 23.00 uur Pasen 2019
22 april t/m 3 mei 00.00 - 23.00 uur Meivakantie 2019
27 april Koningsdag

Mei

22 april t/m 3 mei 00.00 - 23.00 uur Meivakantie 2019
30 mei t/m 31 mei 00.00 - 23.00 uur Hemelvaartsvakantie 2019

Juni

9 juni t/m 10 juni 00.00 - 23.00 uur Pinksteren 2019

Juli

8 juli t/m 16 augustus 00.00 - 23.00 uur Zomervakantie 2019