April

5 april Tweede paasdag 2021
13 april Praktisch verkeersexamen groep 7
15 april 15.30 - 19.00 uur oudergesprekken
22 april 19.00 - 20.30 uur MR-vergadering
23 april 08.30 - 12.30 uur Koningsspelen
27 april Koningsdag
30 april studiedag (kinderen vrij)

Mei

3 mei t/m 14 mei Meivakantie 2021
24 mei Tweede pinksterdag 2021

Juni

7 juni 15.30 - 19.00 uur oudergesprekken
29 juni studiedag (kinderen vrij)

Juli

8 juli 19.00 - 20.30 uur MR-vergadering
9 juli Rapport 2
13 juli schoolreis
15 juli 15.30 - 18.30 uur oudergesprekken (op uitnodiging)
21 juli musical groep 8
23 juli kinderen vrij, 1e vakantiedag
26 juli t/m 3 september Zomervakantie 2021

Augustus

26 juli t/m 3 september Zomervakantie 2021

September

26 juli t/m 3 september Zomervakantie 2021

Oktober

25 oktober t/m 29 oktober Herfstvakantie 2021

November

December

27 december t/m 7 januari Kerstvakantie 21-22

Januari

27 december t/m 7 januari Kerstvakantie 21-22

Februari

28 februari t/m 4 maart Carnavalsvakantie 2022

Maart

28 februari t/m 4 maart Carnavalsvakantie 2022

April

18 april Tweede paasdag 2022
25 april t/m 6 mei Meivakantie 2022
27 april Koningsdag 2022

Mei

25 april t/m 6 mei Meivakantie 2022
26 mei t/m 27 mei Hemelvaart 2022

Juni

6 juni Tweede pinksterdag 2022

Juli

25 juli t/m 2 september Zomervakantie 2022