Kleine school met kwaliteit

  • Kleine school met kwaliteit

Als je door Borkel & Schaft rijdt zie je zeker de basisschool die midden in de dorpskern ligt. Bassischool St. Servatius speelt als kleine school een belangrijke rol in het dorp. Het eerste wat je opvalt als je rond deze school loopt zijn de geweldige speelplaatsen, eigenlijk meer natuur speel-, en belevingstuinen en misschien wel de mooiste van Valkenswaard. Ze worden binnenkort nog verrijkt met een moestuin op initiatief van onze leerlingenraad. Heerlijk als je kinderen hier hun pauzes en vrije tijd mogen doorbrengen.

In gesprek met het lerarenteam en de directrice blijkt meteen dat kwaliteit hoog in het vaandel staat. En dat begint bij een omgeving die niet alleen gericht is op puur onderwijs maar dat het ook een plek is waar mensen elkaar ontmoeten, kinderen leren omgaan met andere kinderen en met volwassenen.

We werken in een 3-groepensysteem waar samenwerkend leren een belangrijke plaats inneemt. Een mooi voorbeeld daarvan is het “tutor-lezen”: oudere kinderen lezen samen met jongere kinderen, geven hen tips en feedback. Dit is niet alleen uitdagend voor het jongere kind, maar ook het oudere kind heeft hierin zijn leerdoelen.

Als we door de school lopen zie je dat er veel geïnvesteerd is in de kwaliteit van het onderwijs en de omgeving waarin dit gebeurt. De kleine school blijkt verrassend groot te zijn in wat er allemaal kan en gedaan wordt. Zo zien we in alle lokalen digiborden, computers, digitale leermethodes.

Maar leren doe je niet alleen in het schoolgebouw. Op onze school maken we ook gebruik van de kennis, vaardigheden van ouders en dorpsgenoten. Tijdens de “kennis maken met ….. dagen” krijgen de kinderen de kans om iets te leren over het werk van een automonteur, het maken van sierraden, de werking van led-lampen,  chemische reacties, etc.

Daarnaast vertelt het team over de intensieve samenwerking met Peuterspeelzaal Borkellijntje, Buitenschoolse Opvang Bluskids, dorpshuis d’n Teut  en bibliotheek De Kempen.

Wat opvalt is doordat het een school is met ca. 66 leerlingen er een fijne en gemoedelijke sfeer heerst. Alle leerlingen kennen elkaar en het grote voordeel daarvan is dat leerlingen van alle groepen met elkaar spelen en leren. Niet alleen het opdoen van kennis is belangrijk als het gaat om de ontwikkeling.  Ook sociale vaardigheden en zelfstandigheid, zelfsturing en verantwoordelijkheid zijn belangrijke pijlers in ons onderwijs. Deze vaardigheden ontwikkelen kinderen door het samenwerken en spelen, waarbij ze door de leerkrachten begeleid worden.

Als een rode draad door de enthousiaste verhalen van het leraren-team hoor je dat samendoen een belangrijke succesfactor is. Ouders zien ze bij Bs. St. Servatius als partner. Daarom hebben ouders een actieve rol in alles wat met de school te maken heeft. Maar ook de leerlingen zelf worden erg berokken, zo is er een leerlingenraad. De leerlingen kunnen zo meedenken in de ontwikkeling van de school in de breedste zin van het woord.

“Onze kerntaak is en blijft het geven van onderwijs. Doormiddel van goede instructie aan een kleine groep kinderen, het observeren van kinderen en het nastreven van heldere doelen werken we er hard aan om kinderen op een plezierige manier zo veel mogelijk te laten leren en ontwikkelen.”

“We zijn continue bezig met het zoeken naar de goede balans tussen kindgericht zijn en de kerndoelen in een drie klassensysteem.  Bij ons staat voorop dat de school uit leerlingen haalt wat erin zit.”

En het klopt wat ze zeggen want het blijkt dat de leerlingen hier hele mooie leeropbrengsten laten zien. Er is dan ook steeds een goede kwaliteit uitstroom naar het voortgezet onderwijs is. En daar zijn ze heel trots op in Borkel & Schaft. De kleine school met kwaliteit!

Iedere ouder binnen Valkenswaard of daarbuiten die kleinschalig, kwalitatief onderwijs zoekt in een mooie groene rustige omgeving met alle faciliteiten kan terecht op Basisschool St. Servatius in Borkel & Schaft.

Terug naar het overzicht

advisering VO

advisering VO

Hoe komt het advies naar het Voortgezet Onderwijs tot stand?

Coronamaatregelen

Coronamaatregelen

Coronamaatregelen: Wij volgen de richtlijnen van de ...

Mag mijn kind met ...

Mag mijn kind met gezondheidsklachten naar school?

Wanneer mogen kinderen met klachten naar de basisschool en ...