Mag mijn kind met gezondheidsklachten naar school?

  • Mag mijn kind met gezondheidsklachten naar school?

Kinderen van 4-12 jaar (primair onderwijs) mogen met klachten passend bij COVID-19 niet naar school of naar de voorschoolse- en buitenschoolse opvang en blijven thuis.

Beslisboom

Uitgezonderd zijn kinderen die:
-Af en toe hoesten;
-Bekende chronische luchtwegklachten hebben;
-Bekend zijn met astma of hooikoorts zonder koorts en/of benauwdheid. 

In de volgende situaties blijven kinderen ook thuis:
-Kinderen die getest worden, blijven thuis totdat de uitslag bekend is
-Kinderen die bij iemand in huis wonen die naast (milde) klachten die passen bij COVID-19, ook koorts heeft en/of benauwd is. Dan geldt: iedereen in het huis blijft thuis totdat die persoon een negatieve testuitslag heeft.
-Kinderen met een huisgenoot met COVID-19. 

 

Terug naar het overzicht

Hou nog even vol, we zijn ...

Hou nog even vol, we zijn super trots op jullie!

We zijn super trots op jullie, hou nog een weekje vol en ...

verlenging lockdown

verlenging lockdown

Lock-down verlengd t/m vrijdag 5 februari geen fysiek ...

2e lockdown?

2e lockdown?

Zoals de berichten zijn gaan de scholen aanstaande woensdag ...