Opvangmogelijkheden

Tussen Schoolse Opvang

TSO Samen Eten
Twaalf uur tijd om Samen te Eten.
Het is goed voor de kinderen om een fijne lunchpauze te hebben in de vertrouwde omgeving van hun basisschool, zodat ze weer fris en ontspannen aan de middag kunnen beginnen op school. 
Er wordt door onze overblijfkrachten goed opgelet of  alle kinderen zich thuis voelen bij Samen Eten.

U kunt uw kind(eren) op diverse manieren aanmelden voor het overblijven:
• via email: tsobijsylvie@hotmail.com
• Via telefoonnummer 06-13622799 
• de brievenbus op school

Meer informatie over de TSO

Buiten Schoolse Opvang (BSO)

Op Basisschool St Servatius is geen mogelijkheid voor BuitenSchoolse Opvang. Er zijn verschillende organisaties die kinderen hier op school ophalen waardoor BSO extern mogelijk wordt gemaakt.