Buiten Schoolse Opvang (BSO)

Op Basisschool St Servatius is geen Buitenschoolse opvang geregeld.