Buiten Schoolse Opvang (BSO)

Blusskids

Kinderdagverblijf ’t Blusserke uit Riethoven biedt onze leerlingen van vier tot dertien jaar buitenschoolse opvang aan onder de naam Blusskids Borkel.

De kinderen en begeleiding ontmoeten elkaar in een huiselijke en geborgen sfeer.
We bieden uw kind een veilige omgeving waar kinderen zichzelf kunnen zijn.
Blusskids wil kinderen een buitenschoolse opvang bieden die past bij hun leeftijd en ontwikkeling.
We geven kinderen de mogelijkheid om ervaringen op te doen door actief en onderzoekend te leren in een veilige omgeving. Blusskids is van en voor de kinderen.
Kinderen worden betrokken bij het verzinnen van activiteiten.
We houden rekening met hun interesses.

Visie
Bij de buitenschoolse opvang werken we met een visie.
Binnen de groep besteedt de leiding gericht aandacht aan de individuele ontwikkelingen van ieder kind als het gaat over taal, creatief spel, het oefenen van vaardigheden, zelfstandigheid, het tonen van respect voor elkaar, het ontdekken van de eigen mogelijkheden en het omgaan met regels en grenzen.
Wij gaan uit van de positieve benadering van uw kind, geven hem of haar zelfvertrouwen en stimuleren zelfstandigheid.

Praktisch
Buitenschoolse opvang is vaste of flexibele opvang.
Vaste opvang betekent: buitenschoolse opvang op vaste dagen per week.
Tijdens vakantie- of studiedagen wordt een hele dag opvang geboden.
Flexibele opvang betekent: buitenschoolse opvang op wisselende dagen per week of buitenschoolse opvang in wisselende weken.
Voor beide soorten van opvang kunt u kiezen uit een 40-weken of 49-weken pakket.

Openingstijden
Op dit moment bieden we naschoolse opvang aan op dinsdag van 15.15 tot 18.00 uur.
Op aanvraag is er verlengde opvang mogelijk tot 18.30 uur.
Tijdens studiedagen is de naschoolse opvang geopend van 7.45 tot 18.00 uur.
Tijdens vakantiedagen wordt er naschoolse opvang verzorgd bij Blusskids Riethoven tussen 7.45 en 18.00 uur.
Op maandag en donderdag wordt er naschoolse opvang verzorgd bij Blusskids Westerhoven.
Op woensdag en vrijdag wordt er naschoolse opvang verzorgd bij Kinderdagverblijf ’t Blusserke in Riethoven.
Bij voldoende aanmeldingen kan ook voorschoolse opvang verzorgd worden.

Meer weten?
Voor meer informatie kunt u tijdens openingsuren binnenlopen in het lokaal van de naschoolse opvang. Dit lokaal ligt naast het lokaal van groep 1-2-3, aan de voorzijde van het schoolgebouw. Tijdens openingsuren is de naschoolse opvang bereikbaar op tel. (06) 13336873.
Buiten de openingsuren kunt u contact opnemen met de vestiging van Kinderdagverblijf ’t Blusserke in Riethoven via tel. (040)2018324.

Alle informatie en inschrijfformulieren zijn te vinden op onze website www.blusserke.nl.

Meer informatie is te vinden op de website