Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk orgaan waarin ouders en leerkrachten samen zaken die op school spelen, bespreken. U kunt dit vergelijken met de Ondernemingsraad in een bedrijf. Het doel is om ouders en teamleden medezeggenschap te geven op school. Medezeggenschap is dan ook een zaak van medewerkers van de school en ouders samen. Over sommige zaken mag de MR meebeslissen, denk aan een nieuw schoolconcept. In andere zaken geeft zij de school advies, bijvoorbeeld het regelen van vakantie. Over de meeste zaken hebben leerkrachten en ouders evenveel instemmingsrecht. Als het gaat om bijvoorbeeld personeelszaken, hebben medewerkers van de school meer rechten. Andersom hebben ouders meer rechten als er bijvoorbeeld wordt beslist over het overblijven.
 
Op onze school bestaat de MR uit zeven personen: twee ouders als MR, drie ouders als SR en twee leerkrachten. De directeur woont regelmatig de vergaderingen van de MR bij. De MR-vergaderingen zijn openbaar, dus als ouder bent u ook van harte welkom, graag zelfs! Een goed functionerende MR is van groot belang voor beleidszaken op school en zal een kritische raad zijn met de bedoeling om de school nog beter te laten functioneren. De MR is er immers voor u!
 
Heeft u nog meer MR-vragen? Daarvoor verwijzen we u graag door naar een van onze MR-leden (zie hieronder). Ook kunt u mailen naar ons e-mailadres: MRstservatius@skozok.nl
 
Oudergeleding MR:
• Bjorn Boons (Voorzitter)
• Bonnie Evers

Oudergeleding SR:
• Sander de Rijk
• Miriam Roothans

Teamgeleding:
• Juf Christel Janssen
• Meester Geert Versteeg
 

Notulen MR 2020-2021

Notulen MR 2018-2019 en 2019-2020