Oudervereniging

De Oudervereniging is een vertegenwoordiging namens de ouders van alle kinderen die onze school bezoeken. Het bestuur wordt gevormd door de voorzitter, de penningmeester, secretaris en de klassenouders.  Zij komen een aantal keer per jaar bij elkaar om de voortgang te bespreken, de notulen staan op deze site. 
 
Het doel van de Oudervereniging is:
Het bevorderen en onderhouden van het contact tussen school en ouders.
Het (mede)organiseren van binnen- en buitenschoolse activiteiten, bijvoorbeeld Sinterklaas- en Kerstviering en carnaval.

Bestuur
- Voorzitter:
   Clancy Versmissen
   Dorpsstraat 47A, 5556 VL Borkel en Schaft, tel (040) 2068805
- Penningmeester:
   Femke Boons
   Beugelstraat 2, 5556 WK Borkel en Schaft, tel (040) 7877434
- Secretaris:
   Moniek van Kuijk
   Maastrichterweg 144, 5556 VA Valkenswaard, tel (040) 2016728

 
Lidmaatschap
Volgens de statuten van de Oudervereniging bent u als ouders niet automatisch lid. Waarom zou u lid worden?
Ten eerste om de Oudervereniging te steunen en dus betrokkenheid te tonen. Ten tweede omdat u als lid inspraak hebt in de activiteiten, de uitgaven en in de samenstelling van het bestuur van de Oudervereniging.
Ongeacht het lidmaatschap wordt vanuit school voor elk kind een ouderbijdrage gevraagd van € 30,- per schooljaar. Dit geld wordt door de Oudervereniging beheerd om alle activiteiten te bekostigen.