Schooltijden

Voor alle groepen gelden de volgende lestijden:

  Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
morgen 08.30-12.00 uur 08.30-12.00 uur 08.30–12.30 uur 08.30-12.00 uur 08.30-12.30 uur
middag 13.15 - 15.15 uur 13.15 - 15.15 uur vrij 13.15 - 15.15 uur vrij
Vakantierooster - Formulieren & Folders
Aanvraag verlof - Formulieren & folders
Inschrijfformulier St Servatius