Tussen Schoolse Opvang (TSO)

SAMEN ETEN bij de St. Servatius.

Mijn naam is Debby Spijkerman en ik ben eigenaar van TSO Samen Eten. Op verschillende scholen in Valkenswaard verzorg ik het overblijven. Zo ook bij u op de St. Servatius. Dit doe ik samen met de vrijwillige overblijfkrachten. Wij zullen er voor zorgen dat er steeds voldoende vrijwilligsters/vrijwilligers zijn

Hoe gaat het overblijven er uitzien:

Algemeen:
Overblijven moet voor kinderen een ontspannen moment zijn. Even uit het ritme van school.
Een belangrijke taak van de overblijfkrachten is dan ook dat ze goed opletten of alle kinderen zich thuis voelen bij ons.
We hanteren de regels van de school en hebben we respect voor elkaar en dus ook voor de overblijfkrachten.

Dagen en verdeling:
Op Maandag, Dinsdag en Donderdag is er de mogelijkheid tot overblijven.
Het overblijven start direct om 12.00 uur en duurt totdat de bel is gaat en de kinderen weer teruggaan naar de klassen.
Het overblijven vindt plaats binnen de school, in verschillende ruimtes.
De kinderen worden in kleinere groepen verdeeld op basis van groep/leeftijd. Hierdoor creëren we meer rust en samenhang tussen de kinderen.
Op elke groep staat een overblijfkracht.
De overblijfkracht gaat bij de kinderen aan tafel zitten en eet gezellig mee. Er mag gekletst worden en er wordt naar elkaar geluisterd.
Er is steeds een coördinator aanwezig welke overzicht houdt over de groepen en waar nodig assistentie verleent.

Wat mogen de kinderen meenemen:
Kinderen nemen hun eigen lunchtrommeltje.
Daarnaast neemt elk kind zijn/haar eigen drinken mee.
Het beleid van de school is geen snoep. Dus bij het overblijven vragen wij u nadrukkelijk om geen snoep mee te geven. Er zijn voldoende gezonde alternatieven.

Na het eten:
We vinden het belangrijk dat de kinderen zich prettig en thuis voelen bij TSO Samen Eten. Het is immers ook pauze voor de kinderen en dus tijd voor ontspanning.
Bij goed weer gaan we na het eten met de kinderen naar buiten om te spelen.
Voor kinderen die dat willen zullen er ook activiteiten worden aangeboden.
Bij slecht weer worden er altijd activiteiten aangeboden, denk aan knutselen, lezen, een spelletje doen. Er zijn hiervoor voldoende materialen ter beschikking

Inschrijven:
U kunt uw kind(eren) inschrijven via ons inschrijfformulier. Per kind vult u één formulier in.
Hier kunt u aangeven of u uw kind(eren) op vaste dagen of flexibel wilt laten overblijven op het moment dat het nodig is.
Speciale zaken zoals medicijn gebruik etc. kunt u hierop ook invullen.
Ook geeft u via het inschrijfformulier toestemming tot automatische incasso.

Betalen en kosten:
Het overblijven kost € 2,10 per keer, per kind.
Wij houden bij hoe vaak uw kind(eren) per maand hebben overgebleven.
De kosten van het overblijven worden op het eind van iedere maand geïncasseerd.
U betaald dus niet vooraf en betaald dus nooit te veel.

Aan en af melden:
Als u gekozen hebt voor vaste dagen hoeft u niet apart aan te melden. Mocht uw kind(eren) op de vaste dag niet komen dan moet u wel even afmelden.
Blijft u kind(eren) flexibel over dan moet u dit even per overblijfdag aanmelden.
Voor het aan en afmelden kunt u kiezen uit een van de hier onderstaande manieren. 

U kiest de manier welke u het makkelijkst vindt:
- via email: servatius@tsosameneten.nl
- via telefoonnummer 06-47162799 (bij geen gehoor graag voicemail inspreken)
   U mag ook sms-en of een whatsApp sturen naar dit nummer
- via de brievenbus welke u kunt vinden in de hal van de school  
Vermeldt altijd duidelijk de naam van het kind, de groep en dat het de St. Servatius school betreft.

Let op:
U moet uiterlijk vóór 10.30 uur van de dag van het overblijven aanmelden.
Als u kind op vaste dagen overblijft hoeft u natuurlijk niet aan te melden.
Als u kind niet komt overblijven geldt ook afmelden uiterlijk vóór 10.30 uur.

Vragen, suggesties, opmerkingen, klachten:
Mocht er iets zijn wat u kwijt wilt omtrent het overblijven dan kunt u mij altijd op de bovenstaande manieren bereiken. Er is zeer regelmatig contact met de directie van de school. En bij zaken die daar om vragen zal er altijd direct overleg zijn met de directie.

Met vriendelijke groet,
Samen Eten TSO
Debby Spijkerman
Telefoonnummer: 0647162799

Relevante formulieren & folders